8 grudnia 2023 r., godz. 13.00

Fundacja Szansa dla Niewidomych i Biblioteka Śląska zapraszają na konferencję „Jesteśmy razem!” – o dostępności w czytelnictwie.

Celem spotkania jest zgłębienie tematu dostępności wśród osób z dysfunkcją wzroku. Zagadnienia z zakresu literatury i kultury zostaną poruszone w zestawieniu z problemami, z jakimi spotykają się osoby niewidome i niedowidzące.

W programie:

  • referaty na temat dostępności i wsparcia czytelnictwa osób niewidomych i niedowidzących,
  • debata, w której wezmą udział pisarze i specjaliści
  • prezentacja sprzętu specjalistycznego i publikacji Wydawnictwa Trzecie Oko

Konferencja dofinansowana ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego.

Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku Fundacji Szansa – od godz. 13.00.

Patronat medialny: Telewizja TVS

Biblioteka Śląska, sala Benedyktynka
plac Rady Europy 1, Katowice