7 grudnia 2023 r., godz. 11.00

Finał projektu „Pola widzenia książki – opowieści otwarte”, realizowanego przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na 2023 rok.

Finał jest okazją do podsumowania działań i spotkania wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

W programie m.in.:

  • słowo wstępne Ewy Kokot, kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej;
  • wykład Tomasza Ignalskiego na temat funkcjonowania książki w przestrzeni miejskiej;
  • wykład Jakuba Pacześniaka na temat współczesnych kontekstów promocji i funkcjonowania literatury polskiej za granicą;
  • slajdowisko zdjęć ilustrujące przebieg projektu;
  • prezentacje pozostałych efektów pracy: Małgorzata Jabłońska (identyfikacja wizualna projektu, publikacja) i Marta Staciwa (Karty Pracy Twórczej) oraz koordynatorki projektu;
  • oprowadzanie autorskie dla młodzieży i dorosłych po wystawie Piotra Szewczyka „Doskonale trwające teraz”.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń – kontakt:
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, Katowice 40-032
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl