Tadeusz Barucki. Architekt – podróżnik – badacz

Magdalena Żmudzińska-Nowak (redakcja)

ISBN 978-83-67152-05-1
Data publikacji 23.06.2022
Liczba stron 264
Okładka miękka
Format 220 × 220 mm
cena: 50,00 zł

Tadeusz Barucki (1922 r.) – architekt, podróżnik i badacz o niespożytej potrzebie poznawania świata architektury i dokumentowania go. Jego książki, artykuły i wykłady stworzyły unikatową skarbnicę wiadomości. W czasach, kiedy podróżowanie było atrakcją dostępną nielicznym, zarówno w Polsce, jak i w krajach ówczesnego bloku wschodniego, opowieści Tadeusza Baruckiego stanowiły jedyną okazję do kontaktu z nieznanym światem, zaś dla studentów i architektów na wszystkich kontynentach – rzetelnym źródłem wiadomości o Polsce i naszej części Europy.
Odwiedził, poznał i utrwalił na fotografiach najwspanialsze budowle świata – historyczne i współczesne. W spotkaniach i rozmowach z największymi architektami światowymi i polskimi poszukiwał definicji architektury. Zebrał setki wypowiedzi i rękopisów. Stworzył z nich swoistą summę architektury współczesnej, która z pewnością zainspiruje jeszcze wiele pokoleń.
Książka niniejsza jest próbą ukazania ogromu dorobku Tadeusza Baruckiego, a zarazem jest prezentem dla Jubilata z okazji jego setnych urodzin.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.