Książnica Śląska

Lista recenzentów

  • Grażyna Kubica-Heller, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)
  • Maciej Walkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)
  • Janina Hajduk-Nijakowska, Uniwersytet Opolski, Opole (PL)
  • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Uniwersytet Śląski, Katowice (PL)
  • Dorota Fox, Uniwersytet Śląski, Katowice (PL)

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.