Książnica Śląska

Numer bieżący

Książnica Śląska
Numer bieżący – 37/2023

Ostatni (czwarty) jubileuszowy tom „Książnicy Śląskiej” w części artykułowej poświęcamy kobietom, budynkom i zbiorom Biblioteki Śląskiej. Przypomniano pierwszą bibliotekarkę, „tajemniczą Sezami” – Irenę Klonowską-Strzodową, która przypłaciła życiem powojenne wyjazdy w poszukiwaniu zbiorów bibliotecznych w 1945 roku. Opisano korespondencję Adeli Korczyńskiej, zasłużonej śląskiej nauczycielki i harcerki. Jej obszerna spuścizna przechowywana jest w kolekcji rękopiśmiennej Biblioteki Śląskiej. W ciekawych tekstach architektonicznych zostały zaprezentowane dwa budynki, a także dwie różne historie powstawania siedzib Biblioteki Śląskiej. Dzięki nieznanej dokumentacji archiwalnej odtworzono konkursowe zmagania projektantów i scharakteryzowano architekturę zrealizowanych obiektów: Domu Oświatowego oraz gmachu przy placu Rady Europy 1. Część artykułową zamykają teksty poświęcone dwóm interesującym publikacjom: unikatowej Tece wojennej Franciszka Chrząstowskiego z 1917 roku (najnowszy graficzny zakup Biblioteki Śląskiej) i słownikowi łacińskiemu, wydanemu w Katowicach w 1927 roku. Materiały i sprawozdania otwiera wyjątek z niepublikowanej powieści Kazimierza Gołby – Klątwa ludom. Z zachowanego w zbiorach Biblioteki Śląskiej unikatowego maszynopisu i rękopisu wybrano fragment opisujący katowicki pogrzeb Wojciecha Korfantego w sierpniu 1939 roku. W części sprawozdawczej znalazły się relacje z II Konferencji i Wystawy Stowarzyszenia Introligatorów Polskich, z 15. Forum Młodych Bibliotekarzy oraz ze szkolenia mikrobiologicznego.

Cały numer

Artykuły       

Materiały i sprawozdania   


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.